I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže Žďár 2012

Pokračování programu svědectví o bl. Chiaře Luce Badano

Dokumentaristika

Výroba: 2011

Dokumentaristika

Výroba: 2011