I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže Žďár 2012

Závěr večera o bl. Chiaře Luce Badano

Dokumentaristika

Výroba: 2011

Dokumentaristika

Výroba: 2011