I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bez hábitu

Chemin Neuf (2)

Publicistika

Premiéra: 16.2.2010

Výroba: 2007

Co nás tedy tentokráte čeká? Film, který budeme uvádět se tedy jmenuje Světla ve tmě. Dívat se na svět novýma očima. Na začátku tohoto videa Net for God byl francouzský článek s názvem: Cesta kolem světa s rodinou, Reportéři naděje! Rodina Marie-Hélène a Laurenta de Cherisey společně s pěti dětmi procestovala během 14 měsíců celý svět. Po odjezdu z Francie se setkali s muži a ženami, kteří na konkrétní problémy společnosti nalezli řešení! Mnoho lidí nafilmovali. Díky této cestě vzniklo sedm filmů, vysílaných televizí, a kniha ´Passeurs d´espoir´ (´Lidé, předávající naději´). Ve Francii měly velký ohlas!

Četba článku nás přiměla k tomu, abychom se s nimi setkali a udělali s nimi rozhovor pro naše dnešní video. Jejich svědectví nás přivedlo až ke sdružení ´Reportérů naděje´ a ke Christianovi de Boisredon. Je to sdružení, které odmítá negativní informace v médiích a chce podporovat lidi rozhodnuté zveřej’novat řešení jako odpověď na problémy dnešního světa. Je to sdružení, které se snaží o pozitivní zpravodajství ! Film ´Světla ve tmě´ jsou svědectví lidí, která ukazují, že je možné, aby každý našel cestu života a naděje. Ukazuje, jak je důležité poukazovat v médiích nejen na problémy, ale také na řešení. Ve filmu jsou tři příklady.

THAJSKO: mladí jsou často ponecháni napospas televizi, proto s nimi Weera začala pracovat a nakonec byli schopni vytvořit si vlastní vysílací program.RWANDA: tváří v tvář utrpení genocidy v roce 1994 pracují společně tři muži z kmenů Hutu, Tutsi a Twa pro smíření svých zemí.PERU: Albina Ruiz si všimla kopců odpadků, o které se nikdo nestará. Vytvořila malý podnik na zpracovávání odpadků. Lidé, kteří byli touto situací nejvíce postiženi jsou nakonec uznáni a vydělají si na sebe peníze.

Tyto zkušenosti se dotýkají povolání Net for God: šířit Dobrou zprávu ve světě moderními komunikačními prostředky a tak ukázat, že je možné spojit se společně v modlitbě a práci pro pokoj a jednotu ve světě.

Do studia si taky chceme pozvat jeden manželský pár Radima a Zdeňku Novákových, aby nám svědčili o tom co pro ně znamená být členem Mezinárodní ekumenické fraternity a jak oni bojují ve všedním živote s problémy tohoto světa.

Pořadem nás opět bude provázet o. Kamil Novák, s.Pavla Strettiová a s.Marika Kromková

Publicistika

Premiéra: 16.2.2010

Výroba: 2007