I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Práce Charity v Mexiku

Dokumentaristika

Premiéra: 25.1.2013

Výroba: 2012

Nadace papeže Lva XIII. je orgán na podporu lidské důstojnosti, solidarity a subsidiarity. Její činnost je efektivní díky organizaci úkolů, která je rozdělená pod několik složek mezi ty, kteří se na činnosti podílejí. Zkušenosti mexického institutu křesťanské sociální doktríny a nadace papeže Lva XIII. je možné využít na všech místech a ve všech situacích. Důkazem je práce mužů a žen v lásce ke Kristu, jeho církvi, lidskému životu sdílenému bratrsky s ostatními a především snaha o dosažení nového života, který nám nabízí Pán, stejně jako své svědectví pravdy a lásky.

Dokumentaristika

Premiéra: 25.1.2013

Výroba: 2012