I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Outdoor Films s Marianem Jiřím Huskem

Premonstrát Strahovského kláštera v outdoorovém zajetí

Zábava

Premiéra: 23.2.2013

Výroba: 2013

Pozvání Jiřího Kráčalíka přijal P. Marian Jiří Husek - parašutista, paraglidista, speleolog, potápěč, turista, horolezec, ale hlavně premonstrát Strahovského kláštera v Praze, soudce církevního soudu v Olomouci a otec z farnosti Louka u Znojma.

Pořadem vás provede Mgr. Jiří Kráčalík, ředitel Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.

Zábava

Premiéra: 23.2.2013

Výroba: 2013