I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Biskup Hlouch, mučedník

Publicistika

Premiéra: 10.1.2013

Výroba: 2013

V pořadí devátý českobudějovický biskup, monsignor Josef Hlouch (1902-1972), patřil bezesporu k význačným osobnostem duchovního a náboženského života jihočeského regionu. Na loňský rok 2012 připadlo hned několik výročí z jeho života, a při této příležitosti Českobudějovická diecéze vyhlásila Rok biskupa Josefa Hloucha. O jeho životě, odkaze, ale i o tom, jak českobudějovická diecéze prožívá rok, který je mu věnován, budou ve studiu televize Noe diskutovat vzácní hosté z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

P. prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, Th.D., historik

Doc. PhDr. Ludmila MUCHOVÁ, Ph.D., náboženská pedagožka

Moderátorem pořadu je Rev. Jaroslav Kratka

Publicistika

Premiéra: 10.1.2013

Výroba: 2013