I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hrdinové víry

P. Ignác Stuchlý

Publicistika

Premiéra: 5.3.2013

Výroba: 2013

Tento díl je věnován P.Ignáci Stuchlému. Povídat si o něm bude moderátorka Irena Hamzová Pulicarová s hosty P. Mgr. Petrem Zelinkou SDB, P. ThLic. Pavlem Čápem SDB a Josefem Pospíšilíkem.

Publicistika

Premiéra: 5.3.2013

Výroba: 2013