I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Doprovázení mladých po opuštění dětského domova

Publicistika

Premiéra: 15.2.2013

Výroba: 2013

Doprovázení mladých lidí odcházejících z dětských domovů je možná, pro většinu z nás, kteří známe jen, více či méně, fungující rodiny zcela neznámé téma.

Jaké jsou naše představy o dětech v dětských domovech? V kolika létech odchází mladí lidé z dětského domova? Jaký je jejich profil ve srovnání s vrstevníkem z "běžné populace"? Jaká rizika na ně číhají po odchodu z DD? To je jen několik z mnoha otázek, na které se pokusí odpovědět naši milí hosté:

PhDr., Mgr. Hana Pazlarová, PhD., FF UK Praha, katedra sociální práce, předsedkyně předsednictva Sdružení SOS dětských vesniček Monika Peterková, vedoucí programů Doprovázení a Kurzy přípravy na život, Centrum Don Bosco, Pardubice, terapeutkaJiří Woclawek, salesián doprovázející mladé lidi na odchodu z dětských domovů, Centrum Don Bosco

Pořadem vás provede Adam Parma.

Publicistika

Premiéra: 15.2.2013

Výroba: 2013