I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cévní mozková příhoda - problém současnosti

Dokumentaristika

Výroba: 2012

Dokumentaristika

Výroba: 2012