I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Doma, to je něco úžasnýho...

Dokumentaristika

Premiéra: 11.3.2013

Výroba: 2012

Dokument se zabývá relativně novou možností pro terminálně nemocné pacienty, v klidu, důstojnosti, s veškerou péčí dožít svůj život doma v kruhu svých blízkých. Popisuje možnosti a předpoklady pro tuto péči, jak vlastní péče za pomoci hospicových pracovníků probíhá, co obnáší pro rodinu a blízké, kteří chtějí o nemocného pečovat. Obsahuje unikátní výpověď terminálně nemocné pacientky, ale také pozůstalých, kteří umožnili svému blízkému dokončit jeho životní pouť doma.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.3.2013

Výroba: 2012