I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Život na konci života

Dokumentaristika

Premiéra: 6.5.2013

Výroba: 2012

Life before Death (Život na konci života) je ve světě oceňovaný dokument o pacientech v terminálním stádiu nevyléčitelných onemocnění. Uvádí příběhy lidí z různých států světa, ukazuje důležitost zachování kvality života v nemoci a zasazuje se o důstojnější umírání. Očima pacientů a jejich rodin nahlédneme na naši vlastní lidskost, skrze kterou můžeme nacházet smysl v péči o ty, které neumíme vyléčit. Uvidíme, co je trápí a jak málo jim dnešní na výkon orientovaná společnost rozumí. Film ukazuje základní principy paliativní péče, stejně jako skutečnost, že rozhodnutí ji poskytovat leží na celé společnosti. Možnost důstojně žít až do konce života je jedním ze základních lidských práv.

Dokumentaristika

Premiéra: 6.5.2013

Výroba: 2012