I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Po stopách Ježíše Krista

Dokumentaristika

Premiéra: 11.4.2009

Výroba: 2007

Prostřednictvím sugestivní atmosféry budete svědky života toho, jenž ve světě zanechal hlubokou stopu. Podíváme se na něj z pohledu archeologie, historie a evangelií. Od Kajfáše k Annášovi, k Herodesovi a Pilátovi. Cesta utrpení, smrti, pochování. Prázdný hrob. Ve světě rozkvétá víra ve Zmrtvýchvstání.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.4.2009

Výroba: 2007