I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Misie slovenských salesiánů v Belgii

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2013

Výroba: 2013

Každá doba přináší věci dobré i zlé. Nicméně jedním z největších zázraků je to, že i v letech těžkých si Bůh najde jedince, kterým dává srdce schopné a ochotné pomáhat a obětovat se pro druhé. Don Jozef Strečanský se spolu se svými spolubratry za 30 let jejich misijního působení postarali přibližně o 280 chlapců uprchlíků, kterým zabezpečili nejen střechu nad hlavou, jídlo, školu - ale hlavně jim svým příkladem ukázali a vštípili pravou podstatu života.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2013

Výroba: 2013