I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zázrak v pralese

Dokumentaristika

Premiéra: 30.3.2013

Výroba: 2013

Pomoc sester dětem v Paraguay vychází z myšlenky projektu adopce na dálku. Milosrdné sestry z Kongregace III. řádu svatého Františka již čtyři roky jezdí osobně za dětmi, které žijí v té největší chudobě a bídě a při každodenním setkávání vytipují ty nejpotřebnější. Co dítě, to zajímavý dramatický příběh. Neúplná rodina, nemoc, drogy, prostituce, tragická událost, to jsou nejčastější důvody, proč dětí bez finanční pomoci nemohou jít do školy. A protože se našli v Česku dárci, mnoha těmto dětem i jejich rodinám se pomáhá dostat se ze začarovaného kruhu bídy.

Dokumentaristika

Premiéra: 30.3.2013

Výroba: 2013