I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výchovný systém Dona Bosca

Pouze láska vychovává

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2013

Výroba: 2007

Často ho žádali, aby řekl či napsal, jaká je jeho výchovná metoda. Don Bosco se tomu vždy bránil. Určitě pro něj nebylo jednoduché vyjádřit slovy svou životní zkušenost. Těch devět stránek Preventivního systému je souhrnem pedagogické moudrosti, vyznáním víry Dona Bosca v hodnotu výchovy. Po více než sto letech Preventivní systém beze změny uchovává program, styl a stále aktuální metody, které Don Bosco nedal dohromady u psacího stolu. Jeho psacím stolem byly turínské ulice, trh v Porta Palazzo, kde vyhledával mladé čeledíny, cely různých věznic, které navštěvoval a louka ve Valdoccu.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2013

Výroba: 2007