I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy odvahy a víry: Exarcha Fjodorov

Mezi pravdou a temnotou

Dokumentaristika

Premiéra: 14.5.2013

Výroba: 2009

Leonid Fjodorov ve svém mládí opustil Rusko a díky tomu pak mohl přispět k rozvoji univerzální církve. Stal se řeckokatolickým knězem a v roce 1917 byl vysvěcen exarchou, hlavou katolické církve východního ritu v Rusku. Během svého života trpěl pronásledováním i vyhnanstvím. Vysílen zemřel roku 1935.

Jan Pavel II. ho blahořečil v roce 2001.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.5.2013

Výroba: 2009