I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy odvahy a víry: Doktor Haass

Svatý lékař z Moskvy

Dokumentaristika

Premiéra: 3.6.2013

Výroba: 2007

Fjodor Pětrovič Haass, mladý německý katolický lékař, se v Rusku těšil věhlasu, úctě i bohatství. Po svém jmenování primářem moskevských věznic zasvětil svůj život zmírňování utrpení vězňů. Když Haass zemřel, neodkázal svým příbuzným žádné dědictví, protože veškeré své jmění rozdal chudým. Jeho heslem bylo: „Neváhejte činit dobro!“

Dokumentaristika

Premiéra: 3.6.2013

Výroba: 2007