I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat

Ať je požehnán navěky!

Dokumentaristika

Výroba: 2007

Dokumentaristika

Výroba: 2007