I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat

Ať je požehnán navěky!

Dokumentaristika

Premiéra: 17.6.2013

Výroba: 2007

Ararat, svatá hora všech Arménů, je stálým odkazem historie křesťanské Arménie v průběhu posledních sedmnáct století plných bitev a utrpení ve jménu Krista. Rozsáhlý výběr svědectví nám nabízí barvitý obraz Arménie až po oslavy 1700. výročí trvání křesťanství za přítomnosti papeže Jana Pavla II.

Dokumentaristika

Premiéra: 17.6.2013

Výroba: 2007