I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jiří Karas - diplomat

Dokumentaristika

Premiéra: 10.4.2013

Výroba: 2012

Autorská a režisérská dvojice – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková – v cyklu dokumentárních portrétů (duchovních genů národa) pro televizi NOE - Léta letí k andělům – představí tentokrát bývalého křesťanskodemokratického politika a dnes již bývalého velvyslance v Bělorusku Jiřího Karase. Navštíví jeho rodnou Třebíč a odvezou s ním do Běloruska Pražské Jezulátko od malostranské pražské Panny Marie Vítězné do jeho dalšího domova, do katedrály běloruského Minska, kde jej umístil běloruský arcibiskup Tadeuš Kondrusevič, aby zakotveno v Bělorusku, se stalo duchovním vlastnictvím našeho bratrského a tolik zkoušeného běloruského národa.

JUDr.Ing.Jiří Karas se narodil v roce 1942 v Třebíči v tradiční lidovecké rodině. Jeho otec byl věhlasný zubní lékař. V padesátých letech byla rodina perzekuována a on sám byl vyloučen z gymnázia. Prošel dělnickými profesemi a teprve v roce 1968 dostudoval Vysokou školu zemědělskou. Téhož roku vstoupil do strany lidové. V roce 1975 byl vyloučen z právnické fakulty za to, že obnovoval a stavěl po Moravě dřevěné kříže. Studia pak dokončil až v roce 1990. Koncem 80.let byl mluvčím obrodného proudu v lidové straně a v roce 1990 se stal poslancem a místopředsedou strany. Předkládal a podporoval zákony na ochranu počatého života. Od roku 2000 je vdovcem (manželka Helena 1952-2000) a má dvě děti, dceru Helenu (1980) a syna Jiřího (1982). Mluví anglicky, německy, francouzsky, rusky a arabsky. Zajímá se o umění, sbírá starožitnosti a jezdí na koni. Do roku 2006 byl v poslanecké sněmovně a předtím v České národní radě – celkem 16 a půl let. Jiří Karas pak začal pracovat na Ministerstvu zahraničních věcí a poté odešel do Běloruska, do Minska, kde byl nejprve jako konzul, poté chargé d’affaires a 4 roky jako velvyslanec České republiky v Minsku. Jiří Karas je čestným členem Svazu běloruských výtvarných umělců. Je členem Řádu maltézských rytířů.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.4.2013

Výroba: 2012