I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Haiti, 75 let přítomnosti salesiánů na Haiti

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2013

Výroba: 2012

Salesiánské dílo jde den co den intenzivně kupředu. Po 75 letech práce na Haiti mají salesiáni 6 technických škol, 8 základních škol, 3 střední školy, 2 zemědělské školy, 1 filosofický institut a 1 zdravotnickou školu. Dnes, v roce 2012, spravují také dva domovy pro děti z ulice, 9 center pro mládež, 3 domovy pro žáky, 2 veřejné kaple a 30 škol otce Bohnena. Se stejným cílem jako před 75 lety; výchovou a vzděláním zlepšit kvalitu života těch, kteří to nejvíce potřebují.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2013

Výroba: 2012