I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Haiti, 75 let přítomnosti salesiánů na Haiti

Dokumentaristika

Výroba: 2012

Dokumentaristika

Výroba: 2012