I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Petr Kliment Koutný - pravoslavný kněz

Publicistika

Premiéra: 11.5.2013

Výroba: 2013

V talkshow moderátora Otakára Schmidta a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům: Petr Kliment Koutný - duchovní správce Pravoslavné církevní obce ve Střílkách na Moravě a člen Rady České televize. Jak se slučuje služba kněžství a služba ve veřejnoprávní televizi? Jak se nazývají jednotlivé pravoslavné patriarcháty a sbližuje se katolická a parvoslavná ortodoxní církev a bude jednou opět jedna katolická ortodoxní? O tom budeme diskutovat. A další témata?: V Klimentově kapli sv. Rostislava ve Střílkách jsou na presbitární fresce svatí sedmipočetníci. Cyril a Metoděj a jejich nejznámější spolupracovníci, které nám uchovala historie - Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva. Jsou to otcové, kteří přišli společně se svatým Cyrilem a Metodějem před téměř 1150 lety, aby tady začali pokládat to přijaté křesťanství a jsou to naši duchovní otcové, kteří duchovně rodili tento náš národ. Prostřednictvím ochridské a preslavské slovanské literární školy byl pak kulturní odkaz Konstantina a Metoděje zachráněn a později předán i jiným slovanským národům, zejména Srbům a Rusům. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi - duchovně stěžejní místo českých dějin - je českým nejstarším mariánským poutním místem a uchovává se zde milostný obraz tzv. Palladium země České. Barokní dějepisectví přišlo s myšlenkou, že uctívané paladium, tedy ochranný obraz-reliéf Panny Marie, bylo přineseno soluňskými bratry - Cyrilem a Metodějem - z Byzance a darováno českému knížecímu rodu. Legendické barokní podání praví, jak se přes sv. Ludmilu a Václava milostný obraz Panny Marie - ochránkyně dostal do Boleslavi, kde s její úctou byl postupem času propojen kult dalších důležitých zemských patronů. Propojení svatováclavské a cyrilometodějské úcty v dějinách našich zemí ukazuje, že oba národy Čechů a Moravanů mají společné duchovní a kulturní kořeny a jejich cesta dějinami je tedy nerozlučná. Panna Maria tak postupně pod svým ochranným pláštěm spojila dvě duchovní tradice v nedílný celek.Publicistika

Premiéra: 11.5.2013

Výroba: 2013