I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hrdinové víry

Arciopat Anastáz Opasek

Publicistika

Premiéra: 21.5.2013

Výroba: 2013

V roce 2013 si připomínáme výročí 100 let od narození významného českého básníka, myslitele, kněze, arciopata benediktinského arciopatství na Břevnově Anastáze Opaska.
Na tuto významnou osobnost, která okusila úděl muklů (mužů určených k likvidaci), exulantů i vyznamenaných nejvyššími státními oceněními přišli do studia televize Noe vzpomínat paní Monika Le Fay a pan Martin Štumpf.

Opat Anastáz Opasek byl rodině Štumpfově rodinným přítelem od doby jeho pobyt u exilu. Paní Monice byl Opasek průvodcem ve víře i v životě.

Publicistika

Premiéra: 21.5.2013

Výroba: 2013