Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Řád

Dramatická tvorba

Premiéra: 12.5.2013

Výroba: 1994

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.

Možný protiklad mezi pohnutkami a jejich konečným dopadem vzrušuje odedávna. Jak se přihodí, že sebelépe míněné záměry přijdou vniveč, obrátí se v nejhorší myslitelnou alternativu, kterou si nikdo ze zúčastněných nepřál? Na takové osnově je utkáno i historické drama Řád. V druhé půli 18. století, kdy se odehrává, již selhává dosavadní, přežilá epocha, ale ještě nevykrystalizovalo uspořádání nové a mezidobí, probouzí jen nejistotu a zmatek. Z vojenské posádky uprchne voják a podaří se mu získat azyl v nedalekém ženském klášteře. Je za ním vyslána hlídka, aby jej dopravila zpět k útvaru. Ve stísněných prostorách kláštera začíná hra o lidský život. Postava uprchlíka se přitom stává pouhým katalyzátorem probíhajícího dění, vyjednávání se odehrává mezi velitelem hlídky, matkou představenou a tamním zpovědníkem. Každý podle svého uvážení, v závislosti na svých obavách i vnímání proměňující se situace usiluje, aby si neposkvrnil ruce krví. Jenže stupňující se řetězec nedorozumění a podsouvaných mylných výkladů posléze vede k rozhodujícímu střetu, z něhož není úniku a v němž selhává jakýkoli pokus o porozumění.

Dramatická tvorba

Premiéra: 12.5.2013

Výroba: 1994

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.