I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Máme velkou rodinu

Publicistika

Premiéra: 28.5.2013

Výroba: 2013

Pořad televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy, abychom si popovídali s jejich hosty, rodinou, která má více dětí. Budeme společně hovořit na aktuální společenské rodinné téma. V rozhovoru určitě zazní i příběhy manželů a rodin, které budou svědectvím o lásce, oběti a překonávání potíží, jejich řešení a pod.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Domlouvali jste se před svatbou na počtu dětí?

Vnímáte větší počet dětí jako pozitivum? V čem?

Jste ve výchově svých dětí jednotní?

Publicistika

Premiéra: 28.5.2013

Výroba: 2013