I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpívej a potichu nezůstávej

Hudba - ostatní

Premiéra: 22.11.2010

Výroba: 1996

Písně o chvále a radosti, inspirovány žalmy, jsou oslavou Boží lásky. Pulzující hudba a obrazy krásy Božího stvoření splývají se zbožným rozjímáním a chválou Stvořitele. Vyrobeno ve studiu sv. Pavla, Boston.  ©Dcery sv. Pavla 1991.

Hudba - ostatní

Premiéra: 22.11.2010

Výroba: 1996