I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Prázdniny, dovolená

Publicistika

Premiéra: 25.6.2013

Výroba: 2013

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy. Budou si povídat s jejich hosty, manžely Švébišovými o tom, jak a kdo se těší více na prázdniny? Zda je to období radosti, volna a odpočinku? Nebo jen starostí, jak zajistit příjemnou dovolenou a přitom se celodenně starat o děti? Odpoví také, zda jsou po dovolené vyčerpanější, než před jejím začátkem. A určitě zazní i příběhy, které budou svědectvím o snaze, oběti, lásce, překonávání potíží, jejich řešení a pod.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Sdělte si zážitky ze svých dětských prázdnin. Na co rádi vzpomínáte?

Využíváte čas dovolené i pro budování vztahů? Sami dva?

Co pro mne dovolená je a není?Publicistika

Premiéra: 25.6.2013

Výroba: 2013