I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Medžugorje očima mladých

Festival mládeže 2012, v Bosně a Hercegovině, z pohledu českých účastníků akce

Dokumentaristika

Výroba: 2013

Dokumentaristika

Výroba: 2013