I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Milan Novák - historik

Publicistika

Premiéra: 14.9.2013

Výroba: 2013

V talkshow moderátora Otakára Schmidta a režisérky Jany Studničkové je tentokrát hostem Milan Novák. Budeme si povídat o knížce, ve které nám přibližuje málo známý životní příběh světce a posledního českého krále blahoslaveného Karla z Domu Rakouského v naší zemi a dále o jeho tématech, které jej v životě provází.
PhDr. Milan Novák
( 9. 6. 1954 ) správce zámku Brandýs nad Labem, badatel, realizátor kulturně historických projektů, z nichž zejména Audience u císaře Karla I. je mezinárodně navštěvovanou akcí.
Za zásluhy o tradice národů střední Evropy mu v roce 2006 Dr. Otto Habsburský udělil Pamětní kříž Karla I. Rakouského.
V roce 2009 jej papež Benedikt XVI. jmenoval rytířem Řádu svatého Řehoře Velikého za zásluhy o Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi.
V roce 2011 byl jmenován představeným Zemské Modlitební ligy císaře Karla v České republice.
Jeho příspěvek k rozvoji vzájemných vztahů byl v roce 2012 oceněn státním vyznamenáním - záslužným Řádem Rakouské republiky.
Veřejné činnosti se věnuje ve spolcích vojenské historie, jako vydavatel i výtvarník.
Je autorem mobiliáře kostela sv. Klimenta a kaple bl. Karla I. ve Staré Boleslavi, a relikviáře bl. Karla v kostele Panny Marie na Karmelu ve Vídni.
Je autorem několika knižních publikací, především knížky o císaři Karlu I. a jeho životě v Čechách, autorsky spolupracuje na dokumentárních pořadech České televize.

Publicistika

Premiéra: 14.9.2013

Výroba: 2013