I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Dítě školou povinné

Publicistika

Premiéra: 25.9.2013

Výroba: 2013

Pod tímto názvem mohou diváci Televize Noe sledovat od května nový pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy. Budou si popovídat s jejich hosty, manžely Slobodovými z Českého Těšína a možná odpoví i na otázky, které trápí vás.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Je příprava na školní rok a nákup pomůcek záležitostí vás obou, nebo jednoho z Vás? Jste s tím takto spokojeni?

Od jakého věku necháváte dítěti zodpovědnost za samostatnou přípravu do školy?

Do jaké míry a jakým způsobem získáváte informace o studijních výsledcích svého dospělého, či dospívajícího dítěte?

Publicistika

Premiéra: 25.9.2013

Výroba: 2013