I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Raúl Alta-Torre del Aguila - honorární konzul ČR v Peru

Dokumentaristika

Premiéra: 25.9.2013

Výroba: 2013

V dokumentárním cyklu Bet-Lechem (Betlém – z hebrejštiny - dům chleba) – archetyp vnitřního domova - autorů Jany Studničkové a Otakára Schmidta byl tentokrát představen

Raúl Alta-Torre del Aguila – konzul na Honorárním konzulátu České republiky v Perú, v Limě. Natáčení proběhlo v Peru - v Limě a v Praze - v kostele Panny Marie Vítězné, v domově Pražského Jezulátka a v arcibiskupském paláci. V roce 2012 poctil svou návštěvou Limy kardinál Dominik Duka. Vedli s Alta-Torre dlouhé konverzace o poslání církve v této části světa. Oba věří, že identita českého a peruánského národa by se měla upevňovat prostřednictvím víry v naše patrony. V Peru hluboce uctívají Pražské Jezulátko, stejně jako v ČR první americkou světici, dominikánku, svatou Růženu Limskou – Rosa de Lima, podle které jsou pojmenovány všechny Růženky, včetně té pohádkové Šípkové. Dále nás spojuje peruánský svatý Martin de Porres a z českých v Peru populární a po celé Americe rozšířený, svatý Jan Nepomucký. Alta Torre říká: “Praha je jedním z nejkrásnějších měst na světě, které není pouze turistickým symbolem. Právě teď se nacházíme poblíž sochy Svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě, který je uctíván jakožto svatý nejen v České republice, ale na celém světě a obzvláště v katolicky hluboce smýšlejícím Peru a celé Latinské Americe a tak je tenhle most symbolickým mostem mezi Českou republikou a Peru. Naše křesťanské kořeny jsou spojené s obsáhlým rozšířením křesťanství v Americe, přicházejím z Evropy. Velká část peruánského obyvatelstva je ovlivněná evropskými předky, pocházejícími ze Španělska, Portugalska, Itálie… Jednota obou zemí jde tedy dál za ekonomickou, politickou a obchodní sféru“. Vybrané mezníky v profesní kariéře - Raúl Alta-Torre del Aguila:
Důstojník obchodního námořnictva - Peruánská národní akademie.
Palubní důstojník peruánské námořní společnosti Humboldt.
Generální ředitel TRANSCARGO – Freight Forwarder Shipping Company.
A nyní kromě diplomatických služeb také předseda Peruánsko-nordické obchodní komory.
Konzul Raúl Alta-Torre de Aguila je odborník na námořní správu a správu přístavů, poradenství ve vztazích s centrální a lokální vládou, řízení projektů, průzkumy trhu, hledání obchodních partnerů a objektů pro akvizici, spolupráce s dalšími státy pro podporu obchodní činnosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 25.9.2013

Výroba: 2013