I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jiří Sláma - historik

Dokumentaristika

Premiéra: 9.10.2013

Výroba: 2013

Autorská a režisérská dvojice – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt – v cyklu dokumentárních portrétů pro televizi NOE - Léta letí k andělům, který trvá již sedmým rokem – představí významného historika Jiřího Slámu, zaměřeného na období raného středověku a tedy na naše svaté Ludmilu, Václava, Vojtěcha, Cyrila a Metoděje…Profesor PhDr. Jiří Sláma, CSc. je dlouholetým přítelem kardinála Miloslava Vlka a kardinála Dominika Duky, jehož je také historickým poradcem a v tomto dokumentu se sešli nad originálem Palladia země české, milostným obrazem Panny Marie s Ježíškem, kterému je tradičně připisována ochranná moc nad Českými zeměmi. Profesor Sláma také hovořil o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí a jeho významu pro Prahu i pro celou Českou republiku a jeho politickém zneužívání. A dále na půdě benediktinského kláštera v Břevnově připomněl význam klášterů při budování Evropy, kdy vzdělanost, kultura, věda, ale i ekonomika vznikala celá staletí v síti klášterů po celé Evropě. Profesor Jiří Sláma byl v roce 1998 jmenován profesorem a stal se ředitelem Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Universitě Karlově v Praze.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.10.2013

Výroba: 2013