I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Nevzdali jsme to

Publicistika

Premiéra: 29.10.2013

Výroba: 2013

Život člověka není lehký. A což teprve, když se sejdou lidé dva. Iva s Honzou si pozvali manžely, kteří mají za sebou nelehké zkušenosti. Avšak nevzdali to.

Dá se předejít krizím ve vztahu? Dá se krize ve vztahu vůbec řešit? Co bychom měli nebo mohli udělat? O tom všem si budeme povídat v dalším díle.

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy. Budou si popovídat s jejich hosty  - manžely Dybalovými a možná odpoví i na otázky, které trápí vás.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Bojujeme jako partneři o společně prožívaný čas? A jak jej prožíváme?

Co mi brání poprosit o odpuštění?

Co mi pomáhá, abych odpustil?


Publicistika

Premiéra: 29.10.2013

Výroba: 2013