I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

UNITED 2013

Jeden život

Dokumentaristika

Premiéra: 2.11.2013

Výroba: 2013

Dokument o přípravě a průběhu festivalu UNITED. Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož třetí ročník se uskutečnil 22.-24. 8. 2013 ve Vsetíně.
Program byl tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu byly také prostory pro modlitby a během celého setkání běžela služba duchovního poradenství.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.11.2013

Výroba: 2013