I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Farní charita Starý Knín a nové formy péče o malé děti

Dokumentaristika

Premiéra: 16.12.2013

Výroba: 2013

Projekt má za úkol přenést k nám ze zahraničí osvědčené formy péče o děti předškolního věku, působit ve prospěch jejich legislativního zakotvení a celospolečenského přijetí. V neposlední řadě pak prakticky podpořit poskytovatele nových služeb po té, co budou tyto u nás zákonem zavedeny. Jedná se o dětské skupiny a vzájemnou rodičovskou výpomoc (sousedské hlídání).

Dokumentaristika

Premiéra: 16.12.2013

Výroba: 2013