I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Blahoslavený Duns Scotus

Dramatická tvorba

Premiéra: 27.12.2013

Výroba: 2011

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.

Ačkoli dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie bylo vyhlášeno teprve v roce 1854, už dlouhá staletí předtím bylo živým tématem teologických debat. Jedním z nejvýznamnějších obhájců této pravdy byl Jan Duns Scotus, skotský františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky. Vzdělaný řeholník Jan Duns Scotus (1266 – 1308), jenž je kvůli své teologické preciznosti nazýván též doctor subtilis, byl blahořečený Janem Pavlem II. v roce 1993.

Dramatická tvorba

Premiéra: 27.12.2013

Výroba: 2011

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.