I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jezuitské redukce v Paraguayi

Dokumentaristika

Premiéra: 30.12.2013

Výroba: 2013

Jezuitské redukce byly indiánské obce v Jižní Americe, zřízené jezuity během 17. a 18. století. Kvůli jejich značné autonomii a specifickému společenskému uspořádání bývají někdy označovány za jezuitský stát či jezuitskou republiku, byť v reálu šlo i v dobách jejich největší slávy jen o vysoce autonomní provincii z části podřízenou přímo španělskému králi a z části podléhající jeho místodržícím.

Redukce začaly vznikat na počátku 17. století a zanikly na konci 18. století po rozpuštění jezuitského řádu a vyhnání jezuitů, bez jejichž vedení se rychle zhroutily zničeny hospodářským kolapsem a portugalskými otrokáři. Ve svých nejlepších dobách představovaly na Jižní Ameriku hospodářsky vysoce efektivní společnost, v níž indiáni žili civilizovaným životem a jako rovni bílým.


Dokumentaristika

Premiéra: 30.12.2013

Výroba: 2013