Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Bez hábitu

Komunita Blahoslavenství

Publicistika

Výroba: 2007

V 9. díle pořadu Bez hábitu můžete tentokrát nahlédnout do života Komunity Blahoslavenství v Dolanech. Uslyšíte, že základním prvkem této spirituality je modlitební život v duchu karmelitánské tradice a úsilí předjímat Boží království již tady na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratrský život. Pro komunitu je též typická otevřenost k charismatickým darům Ducha svatého a účast na obnově církve. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů.

Dozvíte se, jak se Komunita Blahoslavenství dostala do Čech, kdo tvoří její členy a ještě mnoho dalších zajímavostí ze života v Dolanech.

Publicistika

Výroba: 2007