I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zachraňme kostely

Kostel svatého Víta v Zahrádce

Dokumentaristika

Premiéra: 13.1.2014

Výroba: 2014

V souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka v letech 1963 - 1980 bylo zrušeno, vysídleno a zbořeno městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Kostel sv. Víta je od roku 1975 nevyužívaný. Investor stavby požádal rovněž o upuštění od památkové ochrany kostela, aby kostel mohl být zbořen. Na základě průzkumů provedených v letech 1975 - 1977 však bylo rozhodnuto o jeho zachování a využití jako památníku zátopové oblasti. Byly provedeny práce ke stavebnímu zajištění kostela a zpracován a částečně realizován projekt zřízení památníku. K jeho dokončení však vlivem společensko-politických změn nedošlo. Od roku 2001 se v kostele 2x ročně konají setkání rodáků a přátel zaniklého městečka pořádané občanským sdružením Přátelé Zahrádky za laskavého svolení Národního památkového ústavu zastupujícího stát, který je vlastníkem kostela a Povodí Vltavy, které obhospodařuje vodárenskou nádrž.

Kostel sv. Víta připomíná více než 700letou existenci městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou, který musel v roce 1976 ustoupit budování přehradní nádrže na řece Želivce, která nyní zásobuje pitnou vodou Prahu a část středočeského kraje. Původně románský kostel byl postaven po roce 1219, kdy byla obec v držení Vyšehradské královské kapituly. Největší kulturně historickou hodnotu mají nástěnné malby z let 1340-1390, které jsou pravděpodobně jedním z mála dochovaných vyobrazení genealogie českého vládnoucího knížecího rodu Přemyslovců.

Přesto, že na první pohled budí kostel dojem dobře udržované památky, je jeho zdivo výrazně zasaženo vlhkostí a plísněmi, které již ohrožují i středověké nástěnné malby. Ty byly po svém odhalení v roce 1976 jen provizorně zajištěny a potřebují sanaci a restaurování.

Interiér kostela není opraven a vybaven, je využíván jen k příležitostným setkáním rodáků, ačkoli v něm mělo být zřízeno muzeum zátopové oblasti.

Tato zajímavá památka tedy čeká na své oživení.


Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 13.1.2014

Výroba: 2014