I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Milan Novák - badatel Karla I. Habsburského

Dokumentaristika

Premiéra: 12.2.2014

Výroba: 2014

PhDr. Milan Novák hlavní organizátor svatováclavských slavností a vedoucím odboru kultury Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a vedoucím správy zámku Brandýs nad Labem. V roce 2002 stál u zrodu Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi a od té doby vede její organizační tým.

Za zásluhy o tradice národů střední Evropy mu v roce 2006 Dr. Otto Habsburský udělil Pamětní kříž Karla I. Rakouského.

V roce 2009 jej papež Benedikt XVI. jmenoval rytířem Řádu svatého Řehoře Velikého za zásluhy o Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi.

V roce 2011 byl jmenován představeným Zemské Modlitební ligy císaře Karla v České republice.

Jeho příspěvek k rozvoji vzájemných vztahů byl v roce 2012 oceněn státním vyznamenáním - záslužným Řádem Rakouské republiky.

Veřejné činnosti se věnuje ve spolcích vojenské historie, jako vydavatel i výtvarník.

Je autorem mobiliáře kostela sv. Klimenta a kaple bl. Karla I. ve Staré Boleslavi, a relikviáře bl. Karla v kostele Panny Marie na Karmelu ve Vídni.

Je autorem několika knižních publikací, především knížky o císaři Karlu I. a jeho životě v Čechách, autorsky spolupracuje na dokumentárních pořadech České televize.


Dokumentaristika

Premiéra: 12.2.2014

Výroba: 2014