I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zachraňme kostely

Kostel Nalezení sv. Kříže a kaple sv. Anny v Pelhřimově

Dokumentaristika

Premiéra: 26.1.2014

Výroba: 2014

Ve farnosti na území města Pelhřimov se nachází celkem pět církevních staveb, z toho tři kostely a dvě kaple. Hlavním stánkem je děkanský trojlodní kostel sv. Bartoloměje, původně zasvěcen Panně Marii, dále původně gotický trojlodní kostel z poloviny 13. století sv. Víta sloužící jako kostel hřbitovní a novogotický kostel sv. Kříže. Také zde máme dvě kaple - první barokní, Panny Marie Bolestné, která donedávna sloužila jako psychiatrická ambulance a ranně barokní kapli sv. Anny. Bohužel dvě z těchto budov jsou v havarijním stavu. U kostela sv. Kříže, tkzv. Kalvárie se už snad podařilo nastoupit cestu k záchraně tím, že ho převzalo od církve město a plánuje opravy. Horší je to v případě kaple sv. Anny, která se nachází na opuštěném místě za městem a má propadlý strop. Tady zase vyvíjí činnost občanské sdružení Zelené srdce, které chce kapli opravit.

Dokumentaristika

Premiéra: 26.1.2014

Výroba: 2014