I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Charita Veselí nad Moravou

Dokumentaristika

Premiéra: 17.2.2014

Výroba: 2014

Dne 16.5.1991 byla ve Veselí nad Moravou zřízena charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba jako nestátní zdravotnické zařízení. A byla to právě ošetřovatelská a pečovatelská služba sester a pečovatelek, díky níž vešla Charita do povědomí široké veřejnosti. Postupem času rostla a nyní je nepostradatelnou součástí systému zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v tomto městě. Navazuje na péči lůžkových zařízení a ambulantní péči, kterou poskytují praktičtí lékaři. Poskytuje zdravotní služby: např. komplexní ošetřovatelskou péči, která zahrnuje hygienickou péči, prevenci a ošetření dekubitů, cévkování, převazy, aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, sledování fyziologických funkcí a sociální péči zahrnující mj. celkovou koupel včetně mytí vlasů, jednoduché ošetřovatelské výkony, donášku obědů, ohřátí a podání obědu, nákupy, pochůzky, donášku léků, úklid, včetně mytí oken, pedikúru a další výkony dle dohody a domluvy s klientem, nebo jeho příbuznými. Mimo to provozuje i občanskou poradnu, stacionář Toník a lékárnu u sv. Lukáše. Dále poskytuje humanitární činnost lidem v nouzi a pořádá různé dobročinné sbírky.

Dokumentaristika

Premiéra: 17.2.2014

Výroba: 2014