I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Betlémy v pohraničí

Hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace

Dokumentaristika

Premiéra: 22.2.2014

Výroba: 2014

Tvorba mechanických betlémů je velice náročná a zdlouhavá. Autor musí ovládat mnoho řemesel, mít technické zázemí a hlavně musí být trpělivý. Většinou se jedná o mnohaletou práci, tedy dílo celoživotní. Prohlášením Proboštova betlému Národní kulturní památkou v roce 1999 se jeho lidovým
tvůrcům dostalo zaslouženého uznání.

Dokumentaristika

Premiéra: 22.2.2014

Výroba: 2014