I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zachraňme kostely

poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic

Dokumentaristika

Premiéra: 24.2.2014

Výroba: 2014

Počátky poutního místa spadají do vrcholného baroka, do období vrcholícího mariánského kultu. Modlitby a prosby k P. Marii ve skocké kapli byly účinné, příchozí hledali zejména přímluvu za uzdravení. Právě četná zázračná uzdravení podnítila příliv dalších stovek a posléze i tisíců poutníků ze širokého okolí, kteří namísto poutě do vzdáleného Pasova, putovali do Skoků. Do poutního provozu negativně zasáhly poválečné události po roce 1945, nejdříve to bylo vystěhování německého obyvatelstva ze Skoků a celého regionu, včetně německých řeholníků z tepelského kláštera. Další ránu Skokům přinesly politické změny po roce 1948, kdy se moci zmocnili komunisté. Jejich tehdejší státní bezpečnost StB v noci z 13. na 14. dubna 1950 v rámci tajné celostátní operace „K“ internovala premonstrátské řeholníky z Teplé i skockého superiora a jejich klášter v Teplé uzavřela, zestátnila a přeměnila na kasárna, skockou klášterní farnost převzaly do správy římskokatolické farnosti Bochov a Žlutice. Změna obyvatelstva, společenské i politické změny a perzekuce církve negativně ovlivnily poutní život Skoků, přesto však zcela nezanikl. Účastníci poutí byli sledováni agenty StB - státní bezpečnosti, byl zakazován prodej občerstvení a suvenýrů, přístup do Skoků znemožňovaly umělé překážky na cestách, např. hromady štěrku, které navážel státní statek na příkaz okresního vedení komunistické strany. K určitému oživení došlo koncem 60. let 20. století, kdy se v důsledku uvolnění poměrů začínají poutí ve větší míře zúčastňovat němečtí vysídlenci. Kostel se v roce 1958 stal státem chráněnou kulturní památkou a byl státem udržován a opravován, v 70. letech byla vyměněna střešní krytina a osazeny ochranné sítě do oken. Po obnovení řeholní kumunity premonstrátů v Teplé v roce 1990 se kostel vrátil zpět do majetku jejich obnovené kanonie. Kdysi velmi živá duchovní a poutní tradice Skoků se po polovině 20. století zredukovala pouze na hlavní pouť 2. července (resp. první neděli v červenci) ke svátku zasvěcení kostela. Po reformě římského kalendáře „Calendarium Romanum“ v roce 1969 byl svátek Navštívení Panny Marie přesunut z 2. července na 31. května, ale pouť ve Skocích se začala konat 1. května. Původní tradiční červencový termín však zůstal zachován a tak se zde nyní pořádají dvě pravidelné církevní poutě ročně, hojně navštěvované německými rodáky, které v posledních letech organizuje Svaz Němců v Čechách, region Chebsko, s podporou Kanonie premonstrátů v Teplé, občanského sdružení Pod střechou a Plzeňské diecéze, jejíž biskup Mons. František Radkovský zpravidla celebruje květnovou poutní mši. 

Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 24.2.2014

Výroba: 2014