Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Bez hábitu

Alžbětinky

Publicistika

Premiéra: 23.2.2010

Výroba: 2007

„Činit druhé radostnými“, to je motto sester Alžbětinek, se kterými se můžete setkat v  pořadu Bez hábitu. V pořadu se setkáme nejen se sestrami Alžbětinkami z Brna, ale i s paní primářkou Mudr. Violou Svobodovou. Dozvíme se například, že podle příkladu života sv. Alžběty Durynské (1207-1231), která se rozhodla dokonaleji následovat Ježíše Krista, kráčet ve šlépějích sv. Františka z Assisi a pomáhat chudým a nemocným, založila sestra Apolonie Radermecherová z Aachen r. 1626 první konvent sester Alžbětinek. Toto společenství brzy založilo nové domy v sousedních diecézích Německa a také v Rakousku. Charisma sester Alžbětinek je péče o lidi nemocné a potřebné. Na svátek sv. Alžběty byl v Brně roku 1998 oficiálně otevřen hospic sv. Alžběty spadající pod zprávu MOÚ (Masarykova onkologického ústavu). Provoz hospice však trval jen 3 roky. V záři 2001 byl hospic svým zřizovatelem zrušen. V říjnu 2002 vzniklo z iniciativy bývalých zaměstnanců hospice a jejich přátel občanské sdružení Gabriela s cílem obnovit hospicovou péči v městě Brně v prostorách konventu. Provoz hospice sv. Alžběty, zřizovaný a provozovaný občanským sdružením Gabriela byl zahájen 1. 4. 2004. Velice blízkým člověkem pro sestry Alžbětinky je MUDr. Viola Svobodová, paní primářka Hospicu sv. Alžběty. MUDr. Viola Svobodová vystudovala Lékařskou fakultu UJEP (dnešní MU), poté pracovala na 2. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny, věnovala se genetice v interně v Dětské nemocnici v Brně, poté působila jako primářka na klinice infekčních nemocí ve FN v Bohunicích. V současnosti se již 5 let věnuje problematice hospicové péče, spolu s dalšími kolegy založila v roce 2004 občanské sdružení Gabriela, jež provozuje jediný brněnský hospic s týmem spolupracovníků, kteří se starají o poslední chvíle života nevyléčitelně, převážně onkologicky, nemocných lidí.

Publicistika

Premiéra: 23.2.2010

Výroba: 2007