Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Budu pomáhat

Česká unie neslyšících

Dokumentaristika

Premiéra: 5.6.2014

Výroba: 2011

Česká unie neslyšících je organizace, která vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružuje všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posiluje jejich sociální a právní vědomí a zvyšuje tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Služby poskytuje na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považuje za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.6.2014

Výroba: 2011