I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Prožívání církevního roku

Publicistika

Premiéra: 25.3.2014

Výroba: 2014

Manželé Wormovi mají 4 malé děti. Chtějí je vychovávat ve víře a prožívat s nimi církevní svátky. Jelikož jsou velmi kreativní, mohou nás inspirovat, jak dětem přiblížit svátky v průběhu liturgického roku. Tentokrát se zaměříme na Velikonoce.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Vnímáte jako formu předávání víry dětem výtvarné, či jiné aktivity? Promluvte si o tom.

Jste při tvorbě programu pro děti partnery, nebo jsou záležitostí pouze jednoho z vás? Vyhovuje vám to?

Jakým způsobem se snažíte zapojit a prožívat letošní postní dobu? Není to jen otázka dětí?


Pořad televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Publicistika

Premiéra: 25.3.2014

Výroba: 2014