I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní malby

Sixtinská kaple

Dokumentaristika

Premiéra: 12.4.2014

Výroba: 2008

V tomto díle Duchovních maleb nabízí Elisabeth Lev (která vyučuje Křesťanské umění a architekturu na italské pobočce Duquesneské Univerzity) podrobnou studii cyklu starozákonních a novozákonních fresek umístěných v Sixtinské kapli. Zvláštní důraz je kladen na cyklus fresek o Mojžíšovi, který je předobrazem života Ježíše Krista ztvárněného na protější stěně. Pořad je uzavřen přehledem devíti obrazů tvořících strop této světoznámé kaple.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.4.2014

Výroba: 2008