I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jaroslav Jáchym Šimek OPraem - opat želivského kláštera

Dokumentaristika

Premiéra: 9.4.2014

Výroba: 2014

Autorská a režisérská dvojice – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt – v cyklu dokumentárních portrétů pro televizi NOE - Léta letí k andělům – který trvá již 9. rokem, představí:

Opata želivského kláštera.

P. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem se narodil v roce 1952 do prosté rodiny na Českomoravské vysočině. Jejich domek se nachází hned vedle kostela svatého Mikuláše, který se stal jejich druhým domovem. Na jeho povolání ke kněžství měl vliv i strýc jeho otce - P. Jaroslav Šimek, který byl v padesátých letech v kriminále. V roce 1970 odchází do Litoměřic, kde studuje na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě a pak přijímá kněžské svěcení z rukou Františka kardinála Tomáška v pražské katedrále. V Římě studoval spirituální teologii na Gregoriánské univerzitě. V roce 2003 odchází na misie do Austrálie a Nového Zélandu, kde pracuje pro českou emigraci na celém kontinentě. V roce 2008 se vrací nazpět do vlasti a v roce 2013 je pak v září zvolen 51.opatem pro želivskou kanonii premonstrátů. Jako opatské heslo si volí jediné slovo MISERICORDIA, což znamená milosrdenství.

V dokumentu se také autoři zaměřují na diskriminaci duchovních v padesátých letech, kdy se želivský klášter stal na dlouhou dobu komunistickým internačním táborem pro kněze a řeholníky. V období „pražského jara“ se sem pak bývalí vězni vrací a za své věznitele a zloděje farností a klášterů slouží mše a modlí se za jejich obrácení v Duchu Kristova evangelia.

Opat Šimek vystupuje na závěr dokumentu také na Václavském náměstí (v rámci Pochodu pro život) se svým životním příběhem, v němž se narodil jen díky oběti své babičky, která nedala na radu doktorů, nešla na potrat, zemřela po porodu, ale mohla se tak narodit opatova maminka.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.4.2014

Výroba: 2014