I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu

Dokumentaristika

Premiéra: 27.4.2014

Výroba: 2013

Existuje nějaká souvislost mezi Fatimou, Janem Pavlem II. a pádem sovětského impéria?

Tento dokument nás uvádí do pravdivé historie 2. poloviny 20. století. Zajisté jsme ji někdy slyšeli ve zprávách nebo jsme ji četli v učebnicích, ale souvislosti zde popsané rozhodovaly o osudu světa.

Sledujme duchovní cestu kardinála Stefana Wyszyńského a Jana Pavla II. Objevme, jak tito velcí mužové skutečně přispěli k pádu komunismu a jak díky jejich nasazení a duchovní síle se Poláci i celý svět znova mohli cítit svobodní.

V tomto dokumentu (španělské adaptaci polského filmu Tajemnica tajemnic) vystupuje skupina brilantních expertů a svědků, jako bývalý sekretář Jana Pavla II. a dnes krakowský kardinál Stanisław Dziwisz.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.4.2014

Výroba: 2013