I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Spirituál Kvintet na dostavníku

Hudba - ostatní

Premiéra: 23.6.2014

Výroba: 2014

Spirituál kvintet, vokálně instrumentální skupina, stylově a repertoárově se pohybující v široce vymezené oblasti folku, po celou dobu existence spjatá s osobností svého zakladatele Jiřího Tichoty.
Spirituál kvintet nejenom že sehrál v českém folku zakladatelskou roli, ale podílel se neustále na jeho dění a směřování. Zpočátku repertoárově i stylově vycházel ze zahraničních vzorů, konkrétně využíval zejména materiálu z  projevů afroamerického hudebního folklóru a šířeji vůbec folklóru z teritoria USA. Již tehdy  měl řadu titulů, jež získaly všeobecnou popularitu a to i díky rozhlasovým nahrávkám (viz např. Zelené pláně). Postupem doby a zejména díky Tichotovým impulsům rozšiřoval či proměňoval svůj repertoár i styl. Nejdříve je obohatil o písničky rudolfinské Prahy a tehdejší Evropy, které Tichota objevil v loutnových tabulaturách, později o obrozeneckou písňovou tvorbu; na folkově pojaté nahrávky lidových balad Šibeničky dokonce vznikla stejnojmenná choreografie Pražského komorního baletu, hraná po celém světě a významně oceňovaná.

Hudba - ostatní

Premiéra: 23.6.2014

Výroba: 2014